Arz

Bir finansal yatırım aracını, o anki fiyattan satmaya razı olma durumudur. Yani bir malın satıcısının veya satıcılarının piyasada belli bir zaman dilimi içerisinde ve başka değişkenlerin eşit varsayımları ile geçerli olan fiyat seviyesinden satmaya razı olması durumudur. Bir ürün için satıcıların her birinin ayrı bir arz eğrisi vardır. Piyasayı meydana getiren bütün satıcıların arz eğrilerinin yatay toplamına piyasa arz eğrisi denebilir. Arz eğrisi ile arz edilen miktar arasındaki ayrımı ve orantıyı yapmak iktisatın konusudur. Piyasa fiyatı ürün sahiplerinin arz miktarını etkileyen başlıca faktördür. Fiyatlar yükseldikçe buna bağlı olarak arz artar. Yüksek fiyatlar, daha yüksek maliyetlere neden olacağı için piyasa fiyatları ile arz miktarı arasındaki ilişki ise doğru orantılıdır. Bir ürünün arz ve talebi yani başka bir deyişle o ürünün satılmaya hazır olduğu miktar ile, alınmaya hazır olunan miktarlar belirli bir piyasa fiyatında dengeye gelirler. Arzın kavramı için; ürünlerin sunulduğu bir piyasa, belirli bir zaman dilimi ve belirlenmiş fiyatlar dizisi olmalıdır.

Yorum Yap

Yorumlar (0)

A harfi ile başlayan diğer terimler.