Bileşik Faiz

Faize yapılan yatırımın, dönem sonunda kazandığı faiz tutarının sermayeye eklenip bir sonraki dönemde hesaplamanın bu tutar üzerinden yapılmasıdır. En basit şekliyle, faizin faiz kazanması da diyebiliriz. Basit faiz ise, belli bir paranın belli bir dönem kullandırılması sonucu elde edilen normal faizi ifade eder.Faiz kavramı finansal matematiğin bel kemiğidir denilebilir. Basit faiz ve bileşik faiz hesaplamaları hem borç alan taraf için hem de borç veren taraf için getiri ve borç karşılaştırmalarını doğru yapabilmek adına mutlaka bilinmesi gereken kavramlardır. Bileşik faizin büyüme oranı, tamamen bileşimin sıklığına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Yani bileşim ne kadar sık yapılırsa bileşik faizin getirisi de o kadar büyük olmaktadır. 3 aylık bir dönem uygulaması ve ticari iş niteliği taşıyan sözleşmeler şartlarını taşıyan kişi ya da kurumların bankada bulunan ana paralarına birleşik faiz uygulanabilmektedir.

Bileşik Faiz hesaplaması şu şekildedir:

Yıllık = P*(1 + i)

Çeyrek Dönemler = P*(1 + i/4)4

Aylık Dönemler = P*(1 + i/12)12   

A=Dönem sonunda anaparanın faiz ile beraber ulaşacağı tutar

P=Anapara

i=Dönem Faizi

n=Tekrarlama Dönemi

A = P*(1+i)n

Yorum Yap

Yorumlar (0)

B harfi ile başlayan diğer terimler.