Bundesbank

Almanya Merkez Bankası. Merkez Bankacılığının geçmişi 17. yy a kadar gider. Almanya’ da 1846’ da Prussian Bank faaliyete geçti. Deutsche Bundesbank, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin merkez bankasıdır. 1957 yılında kurulan merkez bankasının merkezi Frankfurt'tadır. 2002 yılında Eurozone'un kuruluşuna kadar Deutsche Mark bastı. Birçok görevini Avrupa Merkez Bankası'na devrettiyse de hala güçlü bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Bundesbank parlamentonun denetiminden bağımsızdır. En fazla bağımsızlığa sahip merkez bankasıdır. Sermayesi tamamen kamuya aittir. Ulusal paranın değerinin korunması ve para politikasının yönlendirilmesi görevi tamamen banka meclisine aittir. Hükümet para politikası ile ilgili önemli konularda merkez bankasını davet ederek onun tavsiyesini almaktadır. Ancak hükümet sadece görüş bildirir, oy hakkı yoktur. Faaliyetlerinin sonuçlarıyla ilgili rapor hazırlamakla yükümlüdür. Hükümet maliye politikasından sorumlu olurken, Bundesbank para politikasının yürütülmesinden sorumludur. Bankanın karar organı Yönetim Kuruludur. Kurul bir başkan, bir başkan yardımcısı ve altı üyeden oluşur. Kurulun üyeleri Federal Almanya Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Başkan, başkan yardımcısı ve iki kurul üyesi Federal Hükümet diğer dört üye ise hükümetle anlaşarak Bundesrat (Üst Meclis) tarafından Cumhurbaşkanı’na önerilir. Bundesbank’ın dokuz adet yöresel ofisleri vardır. Bu yöresel ofislerin de büyük ilçelerde kurulu 66 şubesi bulunmaktadır. Yöresel ofisler kredi veren kurumlar ve devlet kuruluşları ile Merkez Bankasının iş ilişkilerini yürütürler.

Yorum Yap

Yorumlar (0)

B harfi ile başlayan diğer terimler.