Bütçe Açığı

Bir ülkenin ve kurumun gelecek döneme ilişkin gelir ve gider tahminlerinin sınıflandırıldığı cetveldir. Başta devlet olmak üzere bütün kurumların bütçeleri vardır. İktisat açısından önemli olan devlet bütçesidir. Devlet bütçesi bir bütçe planlaması çerçevesinde gerçekleştirilir. Bir ülkenin kamu dengesinde giderlerin gelirlerden fazla olması durumudur. Bütçe ve ekonomi iç içe olan kavramlardır. Bütçe açığı durmunun ortaya çıkması ülke ekonomisi için olumsuz bir durumdur. Bütçe açığı büyümeyi de olumsuz etkiler. Ayrıca kamu harcamalarında görülen artışlar, bütçe açıklarının artmasına neden olur. Günümüzde devletlerin en önemli sorunlarından birini bütçe açığı teşkil eder. Çünkü bu açıklar genellikle para basılmasına ve bu durum da sonunda enflasyona neden olmaktadır. Bütçe açıkları genellikle para basma, yabancı rezervleri kullanma, iç ve dış borçlanma yoluyla karşılanır ancak alt tarafta büyük bir kısmı borçlanma yoluyla kapatılmaktadır. Bütçenin gelir ve giderinin birbirine denk olması durumuna bütçe denkliği denir. Muhafazakar iktisatçılar ve maliyeciler denk bütçeyi savunurlar çünkü enflasyonun bütçe denkliği ilkesine uyulmamasından dolayı oluştuğunu savunurlar.

Yorum Yap

Yorumlar (0)

B harfi ile başlayan diğer terimler.