Çekirdek Enflasyon

(Core Inflation): Enflasyonun geçici etkilerinin dışında kalan fiyatların genel düzeyindeki artış anlamındadır. Hesaplanırken fiyatları geçici olarak etkileyebilecek, mevsimsel koşullar, enerji fiyatlarındaki artış gibi dışsal etkenler hesaba katılmaz. Enflasyonun geleceğine ilişkin tahmin edici gücü yüksek olan bir göstergedir. Enflasyonun eğilimini belirler ve para politikasının oluşturulmasına yardımcı olur. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)tarafından 2005 yılı Ocak ayından itibaren hesaplanıp yayımlanmaya başlanan Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri Türkiye için çekirdek enflasyon göstergeleridir. Para politikası olarak enflasyon hedeflemesini seçen ülkelerde enflasyon farklı endeksler halinde incelenmektedir. Günümüzde enflasyon beklentilerinde tanımlanan çekirdek enflasyonu ölçmek için geliştirilmiş birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler iki türlüdür.

İstatistiksel yöntemler: ekonomik teoriden bağımsız olarak geliştirilmiş uyarlama yöntemleridir.

Ekonometrik yöntemler: Ekonomik teorilerden yola çıkarak ortaya konulan yöntemlerdir.

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi): Mal ya da hizmetlerin nihai fiyatı yani tüketiciye satış fiyatı aşamasında oluşan değişiklikleri ölçmeye yarayan endekstir.

ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi): Malların üretim aşamasında oluşan fiyatlarını ölçen endekstir.

Aslında enflasyon hedefi manşet TÜFE enflasyonu üzerinden belirlense de daha gerçekçi politik kararlar alınabilmesi açısından çekirdek enflasyon göstergelerinin yönü de dikkate alınması gerekmektedir.

Yorum Yap

Yorumlar (0)

C harfi ile başlayan diğer terimler.