Ciro

Birim zamanda gerçekleşen işlemlerin toplam değeridir. Kökeni İtalyancaya dayanan aslı giro şeklinde yazılan kelime , bir ticaret terimi olarak, para karşılığı olan senet, poliçe gibi evraklar için kullanılır. Bunun dışında aynı zamanda herhangi bir firmanın belli bir süre dahilinde elde ettiği kazanç da ciro olarak adlandırılmaktadır. Ciro, zaman dilimlerine göre haftalık, aylık hatta yıllık cirolar olarak hesaplanabilmektedir. Diğer bir deyişle masrafları düşülmemiş kazanç anlamına gelmektedir. Cironun içerisinden masrafları çıkardıktan sonra geriye kalan para net kazançtır. Yani harcanılan elektriğin, suyun, çalışanların parasını çıkarıp, kullanılan makinelerin yıpranma oranını (depreciation) göz önüne aldığımız zaman geride kalan para net kazanç olarak nitelendirilmektedir. Bakıldığı zaman iki anlam da kazançla orantılıdır ciro, birinci anlamında hak devri konusunu içermektedir. İkinci anlamda ise kazanç baz alınmaktadır. Ciro aslında bir işletmenin ne kadar kazandığını ya da ne kadar kara geçtiğini ifade etmez. Yani işletmenin cirosu çok yüksek olup bunun yanında çıkarılan masrafarı da çok yüksek olursa pek fazla kar edilmiş olmaz. Diğer taraftan ciro düşük ancak masraflar da çok düşük olması durumunda yüksek kar elde edilmiş olabilir. Bu açıdan ciro aslında işletmenin ülke ekonomisi üzerindeki etkinliğini ortaya koymak için hesaplanan bir kavramdır.

Yorum Yap

Yorumlar (0)