Dalgalı Kur Sistemi

Ulusal para değerinin piyasadaki dövizin arz ve talebine göre serbest olarak belirlendiği resmi müdahelenin olmadığı kur sistemidir. Sabit kur sisteminin tersidir. Serbest döviz kuru rejimi, değişken kur sistemi veya esnek kur sistemi olarak da bilinir. Forex piyasasında al sat işlemleri yapılan ulusal para biriminin değeri diğer para birimleri karşısında sürekli değişikliğe uğrar. Bazı durumlarda para birimlerinde dalgalanmalar artabilir ve bunun karşısında bir para biriminin değeri fazla yükselebilir veya beklenmedik bir şekilde değeri fazla düşebilir. Dalgalı döviz kuru rejimlerinde kamu müdahalesi beklenmez ancak böyle zamanlarda uygulama kısmında merkez bankaları piyasada döviz alım satım işlemleri yaparak ulusal para biriminin piyasadaki değerini kontrol etme açısından bir yola girer. Buna da “müdahaleli serbest kur rejimi” denilmektedir. Türkiye’de 1980’lere kadar sabit kur rejimi hakimken 2001’e kadar kademeli olarak serbest kur rejimine geçilmeye başlanmıştır. 2001 krizinden sonra ise dalgalı kur rejimi uygulanmaya başlanmıştır.

Avantajları:

Dışsal şoklara ve reel sektörden gelen şoklara karşı dirençlidir. Kur tamamen serbest olduğundan etkin işleyen bir döviz piyasasında kurlar yeni oluşan durumlara ve şoklara hızlı bir şekilde ve tam olarak uyum sağlar. Dış ticarette kurun değerlenmesine bağlı olarak bir rekabet kaybı yaşanmaz ve ödemeler dengesi açısından bir sorun ortaya çıkmaz. Kendiliğinden bir denge sağlandığı için dış rezerv ihtiyacı azalmış olur.

Dezavantaj:

Serbest kur rejiminde dış ülkelerdeki enflasyon kur yoluyla ithal edilir. Serbest kura bağlı olarak ekonomideki birimlerin risk algısı artar. Bu yüzden risk primleri yükselir ve hem ticari hem de finansal işlemlerde azalmalar olabilir. Serbest kura geçildiğinde açık pozisyondaki firma ve bankalar kurun olası bir yükselmesinde yüksek zarar görürler.

Yorum Yap

Yorumlar (0)