Devalüasyon

Bir ülkenin resmi para biriminin diğer ülke para birimleri karşısında değerinin düşürülmesidir. Ekonomik bir terimdir. Ülke ekonomisine müdahale amacıyla yapılan bir işlemdir. Yani devalüasyon devlet tarafından gerçekleştirilen bir işlemdir.

Devalüasyonun Etkileri;

•             İç fiyatlar azalır

•             İhracat artar

•             Dış fiyatlar artar

•             İthalat artar

Bu işlem ile dış satınalma gücü düşürülmüş olur. Devalüasyon yapılmasının nedeni şudur ki; İthalatı pahalandırıp, ihracatı ucuzlaştırarak döviz girişinin hızlandırılmak istenmesidir. Kötüye giden ekonominin toparlanması amacıyla yapılır. Dış ticaret dengesi açık verdiği takdirde, ödemeler bilançosunda toplam ithalat, toplam ihracatın üstünde demektir. Bu durumda devalüasyon yapılarak satın alma gücü düşürülerek ihracatın arttırılması amaçlanır. Böylece ithal mal fiyatları artar ve ihraç mal satışı artar. ithalat giderleri azalır. Bu sayede cari açık azalmasıyla ödemeler dengesi oluşmuş olur. Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde para arzı ülkedeki toplam kıymetlerden çok fazladır. Enflasyonun kontrol altında tutulamadığı dönemler olabilmektedir. Böyle dönemlerde, Uluslararası Para Fonunun (İMF) baskısıyla devalüasyona gidilir. Devalüasyon yapılmasıyla para arzı ve kıymet bedeli biribirine eşitlenmiş olur.

Yorum Yap

Yorumlar (0)