Döviz Riski

Elde tutulan dövizin, yatırımcının aleyhine değer kaybedebilmesi riskidir. Yabancı ülke paralarının fiyat seviyelerinde ortaya çıkan değişimler, piyasalarda döviz riskinin kaynağını oluşturmaktadır. Döviz fiyat seviyelerinde meydana gelen değişimler, gerçekleştirilen işlemlerin vadeli piyasalarda veya spot piyasalarda yapılmasına göre farklı şekillerde döviz riskleri yaratabilmektedir.

Döviz kuru riskini etkileyen farklı faktörler vardır. Bu faktörler;

  • Ülkede uygulanan döviz kuru sisteminin niteliği
  • Ülkenin dış ödemeler dengesi
  • Döviz piyasasındaki karar verici organların döviz kuruna etki edebilme güçleri
  • Ülkenin durumu ve uluslar arası döviz piyasalarındaki kur hareketleri şeklinde sıralanabilir.

Bir döviz cinsinde uzun pozisyon açan bir yatırımcı, her zaman o dövizin değerinin düşmesi riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Uzun pozisyon da dövizin değerinin düşmesiyle zarar, yükselmesiyle kar elde eder. Bir dövizde kısa pozisyon alan bir yatırımcı ise, o dövizin değerinin yükselmesi riskini taşır. Kısa pozisyonda dövizin değerinin düşmesiyle kar alırken, yükselmesiyle zarar eder. Bu yatırımcılar eğer bir işletmeyse döviz kuru riski çok boyutlu risk unsuru oluşturur. Bu durum işletme açısından işlem riski, muhasebe riski ve ekonomik riski taşır.

Yorum Yap

Yorumlar (0)