Enflasyon

Bir ekonomide toplam talep, toplam arzı aştığı zaman oluşan bir durumdur. Bu durumun gerçekleşmesi doğal olarak mal ve hizmetlerin genel fiyat seviyesini yükseltir. Yani enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasıdır denilebilir. Ancak mal ve hizmetlerin fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir. Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir. Diğer bir deyişle, sadece bazı malların fiyatlarının sürekli artması ya da tüm malların fiyatlarının bir sefer artması enflasyon değildir. Enflasyonun düşmesi; fiyatların düşmesi, insanların alım gücünün artması, gelirlerinin yükselmesi demek değildir. Enflasyonun düşmesi, fiyatların daha az artması, insanların alım güçlerinin daha az azalması ve neticesinde istikrar ve refah demektir. Ülkelerin genel anlamda senelik olarak enflasyon hedeflemeleri vardır. Bu ölçümleme yıllık olarak yüzdelik bazda artış olarak ölçülür. Enflasyon olduğunda ülkenin para biriminin değeri sabit olarak kalmaz. Son yıllarda, gelişmiş ülkelerin hedef enflasyon oranları %2-3 civarlarındadır ve bunu sürdürülebilir kılmak için çalıştılar.

Yorum Yap

Yorumlar (0)

E harfi ile başlayan diğer terimler.