FED

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası. FED 23  aralık 1913 te kuruldu . FED'in merkezi Washington'da bulunmaktadır. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans krizinin yarattığı paniğin üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir çaba sarfedilmeye başlanmıştı. ABD halkının merkez bankası fikrine olan geçmişten gelen güvensizliği göz önüne alınarak J.P. Morgan, J.D. Rockefeller, J. H. Schiff gibi önemli isimler ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faydalarına inandıracak yoğun bir eğitim kampanyası başlatılmış oldu ve nihayet 23 Aralık 1913’te kuruldu. Kurulduğu zaman asıl görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar zamanla değişime uğramış ve artmıştır. FED 12 bölgenin merkez bankalarından oluşmaktadır. FED başkanını Amerika Birleşik Devletleri senatosu belirler. ABD başkanı adayını seçer ve senatonun onayına sunar, senatonun kararı sonucunda ise FED başkanı belirlenmiş olur. Aslında bakıldığı zaman biraz kavram kargaşası varmış gibi durur çünkü FED özel bir kuruluştur ve Amerika Merkez Bankası olmadığı için, bu süreçteki görevleri üstlenen kurumdur. Bağımsızdır ve denetlenemez. FED dünyada, sermayesi üye bankalara ait olması açısından yapı olarak tektir. Dolar basma yetkisi de aynı zamanda FED’in elindedir.

FED'e üye merkez bankalar; Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, ST  Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas, San Francisco.

Yorum Yap

Yorumlar (0)

F harfi ile başlayan diğer terimler.