Gayri Safi Milli Hasıla

Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır. Gayri safi milli hasıla, yaygın olarak bilindiği gibi bir ülkedeki kişi başına düşen gelir değildir. Bir “ülke vatandaşları” tarafından bir yılda gerek o ülkede gerekse diğer ülkelerde üretilen nihai malların piyasa değerine gayri safi milli hasıla denir. GSMH hesaplanırken önemli olan üretimin “ülke vatandaşları” tarafından yapılmış olmasıdır, GSYİH’den farkı budur. GSYİH hesaplanırken önemli olan üretimin  “ülke sınırları içinde” yapılmış olmasıdır. Tüketim ve yatırım amaçlarıyla kullanılan nihai malları kapsar. Ara malları ile stoklarda mevcut eskiden üretilmiş malları kapsamaz. Çünkü, ara malları nihai tüketim ve yatırım mallarının içinde yer almaktadır. Bunların tekrar hesaba katılmaları iki kere toplanmaları anlamına gelir.

Gayri safi milli hasıla hesaplanmasında üretim ve hizmet alanları esas alınmaktadır. Ön plana çıkan üretim ve hizmet kalemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 

  • Tarım
  • Sanayi
  • İnşaat
  • Ticaret
  • Ulaştırma
  • Haberleşme
  • Mali Kuruluşlar
  • Konutlar
  • Hizmetlerin Toplamı (Kamu ve Özel sektörü dahil olacak şekilde)
  • İthalat Vergisi

GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) = Tarım + Sanayi + İnşaat + Ticaret + Ulaştırma, Haberleşme + Mali Kuruluşlar + Konut + Hizmetler Toplamı (Kamu ve Özel) + İthalat Vergisi

GSMH = GSYİH + Net Dış Alem Faktör Gelirleri

Yorum Yap

Yorumlar (0)

G harfi ile başlayan diğer terimler.