Makro Ekonomi

Makro ekonomi biliminde piyasadaki belirli ürünlerin fiyatları incelenmez. Makro ekonomi; tarım ürünleri piyasası, sağlık hizmetleri piyasası, otomobil piyasası gibi konuları bir bütün olarak ele alır. Ekonominin, tüketim ,üretim, tasarruf, yatırım, gelir (milli gelir) ve istihdam gibi kalemlerinin toplam büyüklüklerini inceleyen ve bunlar ile ilgili çözümleme ve çıkarımlar yapan alt dalıdır. Ülke ve dünya ekonomisini ilgilendiren, inceleyen iktisat bilimine makro ekonomi adı verilmektedir. Makro ekonomi ülkedeki işsizlik oranını, işsizliğin nedenlerini, diğer ülkelerle olan ekonomik politikaları, yıllık enflasyon nedenlerini, hükümet sermayesini, kamu dengesi ve istihdam gibi genel konuları incelemektedir.

  • Parasal/mali politikalar.
  • Enflasyon ve işsizliğin nedenleri.
  • Ekonomik büyüme.
  • Uluslararası ticaret ve küreselleşme.
  • Ülkeler arasındaki yaşam standardı ve ekonomik büyüme farklılıklarının nedenleri.
  • Hükümet borçlanması ile ilgilenir.

Yorum Yap

Yorumlar (0)

M harfi ile başlayan diğer terimler.