Mikro Ekonomi

Ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen disiplindir. Mikro ekonomi ve makro ekonomi kıt ve sınırlı kaynakların tahsisi üzerine odaklanan iki farklı daldır. Her iki disiplin de belli başlı kaynaklara olan talep ile o kaynakların arzı konularını inceler. Mikro ekonomi, herhangi bir piyasada malın fiyatının nasıl belirlendiği,bir tüketicinin maksimum fayda elde etmek için parasını nasıl harcayacağı, bir firmanın üretim ve maliyet yapısı ve bu yapı ile ait olduğu ürün piyasasında nasıl davranacağı gibi konular üzerinde durur.

Mikro ekonominin ilgi alanları şöyledir;

  • Bireysel ve özel pazarlardaki arz ve talep.
  • Bireysel tüketici davranışları. Örneğin: tüketici seçim teorisi.
  • Bireysel iş gücü pazarları – Örneğin: asgari ücretin belirlenmesi.
  • Üretim ve tüketim kaynaklı dışsallıklar.

Mikro ekonomi ile makro ekonomi arasındaki farklar;

  • Mikro ekonomiler  pazarın geç de olsa bir denge yaratacağı prensibi üzerine çalışır. Makro ekonomide ise global Pazar, çeşitli dengesizlikler içerisinde olabilir.
  • Makro ekonomiler ampirik ve bilimsel veriye çok önem verir ve bunun üzerine çalışır. Mikro ekonomiler ise daha çok teoriye dayalı çalışma eğilimindedirler.
  • Mikro ekonomide; toplam üretim, genel fiyat seviyesi, istihdam veri kabul edilerek inceleme dışı bırakılırken, aynı unsurlar makro ekonominin incelediği, araştırdığı, belli başlı değişkenlerdir.

Yorum Yap

Yorumlar (1)

Yasin y

Genel ekonomi dersi gordum ders düşümü yapacağım da içinde mı yer alıyor yoksa ayrı Bir ders mi

M harfi ile başlayan diğer terimler.