Over The Counter (OTC)

Bkz. Tezgah Üstü Piyasa. İngilizce Over The Counter tanımından çevrilmiş kavramdır. Kısaltılmışı OTC olarak karşımıza çıkar. Bir organizasyona, bir borsaya kote olmayan piyasaları kasteder. Örneğin forex borsa dışında da gerçekleştirilebildiği için tezgah üstü piyasadır. Aslında organize olmamış örgütlenmeyen piyasalar için kullanılan terimdir. Yasal ve idari olarak belirli kuralları olmayan, fiziki ve resmi olarak belirlenmiş bir mekânı bulunmayan, organize piyasaların dışında kalan alım ve satım işlemlerinin gerçekleştiği, ilgili kurum ve kuruluşların denetim ve gözetiminden uzak olarak işlem yapan piyasalardır. Tezgahüstü piyasalarda genelde borsa kotasyon şartlarını sağlamayan, finansal olarak küçük, fakat gelişme potansiyeli görülen menkul kıymetlerin alış ve satış işlemleri gerçekleştirilirken, borsaya kote olan menkul kıymetlerin de bu pazarlarda işlem görmeleri mümkündür. Bugün NASDAQ gibi tanınmış birçok borsa, geçmişte faaliyetlerine OTC olarak başlamış ve zamanla organize borsa statüsüne geçmiştir. İşlemlerin alıcı ile satıcı arasında direk olarak telefon üzerinden veya bilgisayar ağı üzerinden internet yardımı ile gerçekleştiği piyasadır. Karşı tarafın taahhüdünü yerine getirememe riski bulunmaktadır. Bu yüzden bu piyasalar fazla popüler olamamışlardır. Aynı zamanda resmi olarak görülmedikleri için borsanın bir parçası da olmamışlardır.

Yorum Yap

Yorumlar (0)

O harfi ile başlayan diğer terimler.