Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Türkiye’de forex piyasasını ve sermaye piyasalarını denetlemeye yetkisi olan kurum. Sermaye Piyasası Kanunu ile verilen görevleri yapmak üzere kurulmuş tüzel kişiliği haiz düzenleyici ve denetleyici bir kurumdur. Sermaye Piyasası Kurulu, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak ve sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenlemek ve denetlemek amacıyla 1981 yılında çıkarılan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Söz konusu Kanunu yürürlükten kaldıran 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir. SPK ibaresi bazen Sermaye Piyasası Kanunu olarak da kullanılır. Bu yüzden bu karışıklığı önlemek için remsi kaynaklarda Sermaye Piyasası Kanunu= SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu= SPKr şeklinde yer alır.

Kurulun temel amaçları;

  • Sermaye piyasalarının ve kurumlarının işleyiş kurallarını belirlemek,
  • Piyasadan fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak,
  • Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumak,
  • Piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamaktır.

Yorum Yap

Yorumlar (0)

S harfi ile başlayan diğer terimler.