Standart Sapma

Bir veri setinde yer alan verilerin, veri setinin ortalamasından ayrılmalarını gösteren değerlere standart sapma denir.

Bir veri grubunun standart sapmasını bulmak için aşağıdaki aşamalar uygulanır.

  • Öncelikle standart sapması bulunmak istenen veri grubunun aritmetik ortalaması bulunur.
  • Her bir verinin aritmetik ortalama ile farkının karelerinin toplamı bulunur.
  • Daha sonra bulunan toplam, veri sayısının 1 eksiğine bölünür.
  • Son olarak bu bölümün karekökü alınır. Bu değer standart sapmadır.

Ancak istatistikçilerin standart sapmayı kullandıkları yerler tabiki ciddi yerlerdir ve bu şekilde hesaplanması güvenilir değildir. Zaten bakıldığı zaman gerçek hayatta hiçbir istatistikçi standart sapmayı hesap makinesi kullanmadan hesaplamaz. Çünkü hesaplamalar biraz karmaşıktır ve hata yapma riski yüksektir. Ayrıca, hesap makinesiz hesaplamak da oldukça yavaş olacaktır. Bu yüzden, istatistikçiler hesaplamak için elektronik tabloları ve bilgisayar programlarını kullanırlar. Genel olarak finansta, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın (volatilite) göstergesidir. Yani daha az riskli yatırımlar yapıp daha çok kazanmak için finans dünyasında standart sapma hesaplaması önemlidir. Standart sapmanın yüksek veya düşük olduğuna fiyatlar veya ortalama ile kıyaslama yapılarak karar verilmektedir.

Yorum Yap

Yorumlar (0)

S harfi ile başlayan diğer terimler.