Takasbank

Takasbank, Türkiye'de menkul kıymetlerin takası, saklaması ve uluslararası standartlarda numaralandırılması ile görevlendirilmiş bir sektör bankasıdır. Takasbank, Borsa İstanbul bünyesinde mevcut piyasalarda gerçekleşen; pay, borçlanma araçları, yurt dışı sermaye piyasası araçları, türev araçlar ve kıymetli madenler ile ilgili işlemlerin nakit ve menkul kıymet takasını sonuçlandırmak üzere yetkilendirilmiş merkezi takas kuruluşudur. Forex yatırımcılarının sermayeleri de Takasbank bünyesinde saklanır. Takasbank sermaye piyasalarının risk yönetim alt yapısının güçlendirilmesine, piyasalar içerisinde bulunan aracılık hizmetlerinin işlem maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Takasbank'ın gelirlerinin yüzde 8,4'ü saklama komisyonlarından, yüzde 62,3'ü fon yönetimi gelirleri, kalan 29,3'ü de bankacılık hizmet gelirlerinden oluşuyor. 1986 – 1988 döneminde Türkiye’de yatırım araçlarının alım ve satım işlemlerinin takası, aracısız olarak yapılmaktaydı. 1988 – 1992 yılları arasında İMKB içerisinde bulunan bir müdürlük tarafından takas hizmeti verilmeye başlanmıştır. 1992 yılından sonra kurulan İMKB Takas ve Saklama A.Ş. bünyesine devredilmiştir. Daha sonra ise bankacılık lisansı alarak (1996) kendini geliştirerek ismi Takasbank (İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) olmuştur. Takasbank’ın en büyük ortağı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’dır. Bu ortaklıktaki pay %5 i geçmemektedir.

Yorum Yap

Yorumlar (0)