Temel Analiz

Bir finansal yatırım aracını etkileyen siyasi, kültürel, doğal, politik, ekonomik tüm verileri yorumlayarak öngörüyle analiz yapmaya temel analiz denir. Piyasalarda fiyat değişimlerini sağlayan tüm dinamiği makro ekonomik  gelişmelerle tanımlayan, siyasi olarak ülkeler arasındaki ilişkilere; para politikalarıyla ilgili kararlardan bunların etkilerine kadar spekülasyona yol açan tüm değişimleri inceleyen bu metoda temel analiz denir. Enflasyon, işsizlik oranları, faiz oranları, jeopolitik olaylar ve üretim değerleri gibi temel makroekonomik faktörler fiyat değişimleri üzerinde etkili olmaktadır. Açıklanan bu veriler her ülkeyi ve bölgeyi aynı oranda etkilemeyebilir. Makro ekonomik verilere; merkez bankası faiz oranları, Avrupa-İngiltere-Amerika enflasyon oranları, endtüstriyel üretimi ve şirket kazanım raporları örnek olarak verilebilir. Yani herhangi bir finansal varlığın gerçek değerini bulmak için fiyata etki edebilecek mevcut her türlü bilgi toplanır ve bu bilgiler yorumlanır. Sonunda bu yorumlar ile geleceğe yönelik tahminler  yapılır. Ülke ve dünya ekonomisi ile sıkı bir ilişki içerisinde bulunan temel analiz mevcut ekonomik gelişmeleri fiyatlar üzerinde inceleyerek gelecekle ilgili belirsizlikleri çözüme kavuşturmaya çalışır.

Yorum Yap

Yorumlar (0)