Ticaret Dengesi

Bir ülkenin ödemeler bilançosunda yer alan, yaptığı toplam ithalat ve ihracat arasındaki olumlu-olumsuz farktır. Toplam ithalatın toplam ihracattan fazla olması ticaret dengesi açığı olduğunu gösterir. Toplam ithalatın toplam ihracattan az olması ise ticaret dengesi fazlasını gösterir. Ülkenin ihracat ve ithalat rakamlarının eşit olduğunda, ülkede ticaret dengesi sağlanmıştır. Eğer ithalat artışına bağlı olarak dış ticaret açığı artarsa, o ülkede döviz talebi  artacaktır, bu durumda döviz kurları yukarı yönlü hareket edecektir.

Ödemeler Dengesi;

  • Cari İşlemler Hesabı
  • Sermaye Hesabı
  • Rezerv Hesabı
  • Net Hata Hesabından oluşmaktadır.

Cari İşlemler Hesabının açık vermesi demek; yurt dışına çıkan paranın, yurt içine giren paradan daha fazla olması demektir. Bu açık da dış borç ile veya yurtiçi varlıkların satılmasıyla kapatılmaya çalışılır. Fazla olduğu takdirde de yurt dışına sermaye transferi gerçekleştirirlir.

Cari İşlemler Hesabı da dört ana gruba ayrılır;

  • Mal Dengesi
  • Hizmetler Dengesi
  • Yatırım Gelirleri Dengesi
  • Cari Transferler Dengesi

Mal Dengesi demek ithalat ve ihracat arasındaki farktır yani ticaret dengesidir. Yani “Ticaret Dengesi” Cari İşlemler Hesabının bir alt koludur ve dış ticaret açığı denildiği zaman cari açık gibi düşünülmemelidir çünkü cari açığın altında “Mal Dengesi (Ticaret Dengesi)” nden başka kalemler de bulunmaktadır.

Yorum Yap

Yorumlar (0)