Türev Araçlar

Getirisi başka bir finansal varlığın veya malın değerine doğrudan bağlı olan finansal araçlardır. Türev kelimesi, türetilmiş ve türemiş anlamı taşır. Bir dayanak varlıktan türetilmiş olan ve bu dayanak varlığın değerindeki değişimlere bağlı olarak değeri değişen ürünler türev ürünlerdir. Türev Piyasalar, Organize Piyasalar (exchange traded) ve Tezgâh Üstü (over the counter) piyasalar olarak ikiye ayrılmıştır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın bu varlıkla ilgili hak ve yükümlülüklerin ticaretine imkan sağlar. Türev piyasalar, ileri bir vade için fiyatı ve şartları önce belirlenmiş olan türev ürünlerin alım ya da satım işlemlerinin gerçekleştiği piyasalardır. Türev piyasalar ya da vadeli işlem piyasalarında; türev araçlar olarak Futures, Forward, Opsiyon ve Swap işlemleri öne çıkmaktadır. Türev sözleşmelerin konusu gelecek tarihteki varlık fiyatdır ve riskten korunma ya da spekülatif amaçla kullanılabilirler. Forward en çok, dış ticaret firmaları tarafından kur riskinden korunmak amacıyla kullanılırmaktadır. Belirli bir tarihte yapılacak bir ödemenin bugünden kur seviyesi sabitlenerek ortadaki kur riski ortadan kaldırılmış olur.

Yorum Yap

Yorumlar (0)