Gana Cedisi

Gana’da kullanılan resmi para birimi Gana cedisi’dir. Sadece Cedi olarak da söylenir. Cedi'nin alt birimi "pesewa" dır ve bir cedi 100 pesewa'ya denk gelmektedir. Gana cedisi, 2007'de bir egemen Afrika ülkesi tarafından dağıtılan en değerli para birimiydi. Gana Cedisi’nin uluslararası döviz kodu GHS’dir. Sembollerde gördüğümüz üç harflik kısaltmanın genellikle ilk iki harfi o para birimine ait ülkeyi tanımlarken, son harf ise o ülkenin para birimini temsil etmektedir.

Takma isimler ise daha çok halk arasında kullanılmaktadır. Gana Cedisi’nin bir takma adı yoktur.

Pariteler; iki döviz çiftinin birbiri arasındaki değerini ölçer. Yine sembol olarak paritelere bakarsak, iki döviz cinsi yan yana yazılmakta ve anlamı en sola yazılan dövizin, sağa yazılan dövize karşı değerini ölçmek demektir. Örneğin; USDGHS.

Egzotik para birimleri ekonomileri gelişmemiş ülkelerin likit akışı az olan para birimleri olarak geçer. Çoğunlukla sadece yerel yatırımcılar tarafından takip edilen toplam işlem hacmindeki payı en düşük olan paritelerdir.Örneğin; Gana Cedisi ile Dolar’ın yan yana gelmesi ile oluşan USDGHS.

Anlık Fiyat

Yorum Yap

Yorumlar (0)